Vytvoření funkční makety klávesnice o výšce 2 metry určenou pro prezentaci na výstavy.