Zakázková výroba výstavních stojanů.

 

Současně nabízíme k pronájmu základní řadu stojanů s možností doplnění o horní světelnou LED lištu.

Stojany dělíme podle typu konstrukce na pevný: /EKONOMY KIT

Promopanel_01 / formát obrazu_1250 x 1850 mm

Promopanel_02 / formát obrazu_1850 x 1250 mm

Promopanel_03 / samostatný spojovací rám dvou stojanů (bez podstavy)

Rozkládací:

Promopanel_04 / roztahovací podstava, na jednom stojanu lze zobrazit formát 1250 x 1850 mm, po přestavbě formát 1850 x 1250 mm.

 

Všechny stojany lze stavět jako solitéry. Je možné spojovat jednotlivé stojany do libovolných celků vždy v kombinaci svislý/podélný/svislý formát obrazu, případně obrácené pořadí.

Pro celodenní/noční výstavy lze stojany osadit světelnou lištou. Zde je nutné instalovat (v závislosti na počtu stojanů) minimálně jeden stojan s umístěným rozvodným hnízdem elektroinstalace. K tomuto panelu je potřeba zajistit přívod napájecího kabelu. Řeší se individuálně s ohledem na místo instalace a možnosti napojení.